ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับสมุดบันทึกความทรงจำ จากการกรอกแบบสอบถามความพึงพอใจ

จากที่เราได้มีการเปิดให้ลูกค้าแสดงความคิดเห็น โดยผ่านการกรอกข้อมูล “แบบสอบถามความพึงพอใจ” กันไปนั้น ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก และขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับสมุดบันทึกความทรงจำ ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

 • คุณวิลาสินี  ผดุงกรรณ์
 • คุณสุนิสา ภาคเพียร นาวงษ์
 • คุณหทัยภัทร เสฏฐ์ธนโชค
 • คุณธัญธร สุนันทวดี
 • คุณภัทรประภา เหล่างาม
 • คุณวาสินี จึงศิริมงคลชัย
 • คุณศิวารินทร์ อภิวงค์
 • คุณพิมพ์ดาว ชัยอาสา
 • คุณนมิตา สมศิริ
 • คุณกฑิตชา จันทรังษี
 • คุณนภัสกร กสิบุตร
 • คุณศุภิสรา สุนันต๊ะ
 • คุณจันทนา ปินทะสาย
 • คุณรัตติกาล สิงห์แก้วฟู
 • คุณจุฑามาศ  ธรรมลังกา
 • คุณกิตติวัฒน์ บัวอุบล
 • คุณณัฐพร ครองเพชร
 • คุณณิชกานต์ วินิภู
 • คุณศศิธร กายดี
 • คุณอาภาพร จิตรหวังสุข

ทางทีมงานจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันที่อยู่ก่อนจัดส่งของรางวัลไปยัง Email ของท่านอีกครั้ง หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ Email wakeup@wakeup24hrs.com

 

Comments are closed.