ประกาศการพ้นสภาพการเป็นพนักงานของ นางสาวสุดารัตน์ ปินตา

เนื่องด้วย บริษัท คูลซิตี้ จำกัด ซึ่งเปิดดำเนินการร้าน Wake Up สาขา Icon Park เชียงใหม่ ขอประกาศการพ้นสภาพการเป็นพนักงานของ นางสาวสุดารัตน์ ปินตา ตำแหน่ง ผู้จัดการ (ฝึกหัด) ตั้งแต่ วันเสาร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2560 เป็นต้นไปการกระทำใดของบุคคลดังกล่าว จะไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของทางบริษัท คูลซิตี้ จำกัด ทั้งสิ้นนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
จึงขอเรียนมาเพื่อให้ บริษัทต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ลูกค้าเดิม บริษัทคู่ค้าต่างๆ และลูกค้าใหม่ทราบเพื่อที่จะได้ไม่เกิดความสับสนว่าบุคคลดังกล่าวนั้น มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ธุรกิจการค้าของบริษัทฯ หากมีข้อสงสัยประการใด

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 052-010120 หรือทางอีเมล์ (E-Mail) : wakeup@wakeup24hrs.com

Comments are closed.