Wake Up แจ้งเวลาเปิดทำการร้านในช่วงเทศกาลปีใหม่

ร้าน Wake Up ขอแจ้งเวลาเปิดทำการร้านสาขาในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  • สาขา สนามบินเชียงใหม่, นิมมานเหมินทร์, เชียงใหม่บิสสิเนสพาร์ค, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และไอคอนพาร์ค เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
  • สาขา ลำพูน เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
  • สาขาในกรุงเทพ เดอะสตรีท รัชดา,เดอะซีน ทาวน์อินทาวน์ เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
  • สาขา ฮาบิโตะ มอลล์เปิดให้บริการเวลา 6.00 – 24.00 น. ของทุกวัน
  • สาขา โครงการเจปาร์ค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เวลา 2.00 น. และเปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่ 2 มกราคม 2561 ในเวลา 11.00 น.

Comments are closed.