ประกาศการพ้นสภาพการเป็นพนักงานของ นางสาวสุดารัตน์ ปินตา

เนื่องด้วย บริษัท คูลซิตี้ จำกัด ซึ่งเปิดดำเนินการร้าน Wake Up สาขา Icon Park เชียงใหม่ ขอประกาศการพ้นสภาพการเป็นพนักงานของ นางสาวสุดารัตน์ ปินตา ตำแหน่ง ผู้จัดการ (ฝึกหัด) ตั้งแต่ วันเสาร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2560 เป็นต้นไปการกระทำใดของบุคคลดังกล่าว จะไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของทางบริษัท คูลซิตี้ จำกัด ทั้งสิ้นนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป