จำหน่ายดอกมะลิวันแม่ 2559

ร้าน Wake Up ร่วมกับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายดอกมะลิวันแม่ โดยรายได้ทั้งหมด มอบให้แก่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ท่านผู้สนใจสามารถซื้อดอกมะลิได้ที่ Wake Up สาขา นิมมานเหมินทร์ (ซอย 10) โทร 053-216610 Business Park เชียงใหม่ โทร 053-244743 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (หน้า มช. ติดมาลินพลาซ่า) โทร 053-216810 J-Park ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต … Continue Reading →